Warmtebedrijf Ede

Groene warmte heeft de toekomst

Warmtebedrijf Ede

Opdrachtgever
MPD Groene Energie
(Warmtebedijf Ede)

Branche
Groene warmte

Land
Nederland

De klantbehoefte

Van stadsverwarming naar intelligent (houtgestookt) netwerk

Ede heeft de ambitie om de meest duurzame gemeente van Nederland te worden, te zijn en te blijven. Met een circulaire focus op de eigen regio. Een mooie ambitie. Warmtebedrijf Ede beheert het warmtenet in Ede en levert groene warmte, groene stoom, groene stroom en groene koeling aan particulieren, bedrijven & instellingen. In samenwerking zoeken naar de ideale mix voor een betaalbare, maatschappelijk verantwoorde en energiebewuste toekomst. Dat is de uitdaging.

Om deze ambitie waar te maken is er in samenwerking met het team van KARA een ‘Smart Grid’ ontwikkeld dat gefaseerd uitgerold wordt. De eerste twee bio-energie installaties in Ede draaien volop. ‘Bio-energie de Vallei’ is te vinden aan de Dwarsweg in Ede. ‘Bio-energie Ede’ bevindt zich aan de Geerweg in Ede. Midden in de (woon)wijk Park Reehorst en met een multifunctioneel (les)lokaal, dat uitkijkt op de installatie. De volgende installatie staat al op het programma en wordt vanaf 2018 door het team van KARA gerealiseerd.

“Groene warmte heeft de toekomst. Van stadsverwarming naar intelligent (houtgestookt) netwerk. Duurzaam veranderen, ontwikkelen en innoveren door te doen! Met oog op de toekomst, focus op ‘morgen’, kijkend naar de mogelijkheden en kansen van vandaag.”

De oplossing voor Warmtebedrijf Ede

Gewenste biomassa

De installaties in Ede zijn geschikt voor laagwaardig en onbehandelde houtige biomassa uit de regio. Tuinafval of snippers uit bosbeheer (via onderhoud van bos & landschap) met een hoog vocht- & zandpercentage. Aangevuld met resthout. Om de CO2-uitstoot zo beperkt mogelijk te houden heeft Ede zich ten doel gesteld om maximaal 30% biomassa van buiten de regio te halen. En dat lukt. Zeker ook omdat bewoners of bedrijven hun ‘biomassa’ naar verschillende afleverpunten kunnen brengen.

 Biomassa aanvoer

Beide installaties beschikken over één aanvoeroplossing door middel van twee schraperkettingen die de biomassa richting de twee vuurhaarden transporteren. Dit heeft als groot voordeel dat er, qua vermogen, op beide locaties gedoseerd gewerkt kan worden met een minimum deelbelasting van 25%. Bij Bio-energie de Vallei is er gekozen voor een aanvoer op basis van een lopende vloer. Bij Bio-energie Ede wordt de biomassa aanvoer geregeld via een Hopper. Twee locaties, twee verschillende oplossingen voor optimaal rendement.

Biomassa verbranding

De kern van het bio-energie concept is de verbranding. Voor Warmtenet Ede is er per locatie gekozen voor een inventieve dubbele vuurhaard oplossing op basis van een hydraulisch bewegend schuin rooster met lange verblijftijd. Tevens is er gekozen voor een back-up van gasturbines. Dit om de leverplicht van Warmtenet Ede richting haar afnemers te kunnen garanderen.

Biomassa output

De output van de bio-energie oplossing bij Warmtenet Ede per locatie is:

 • 15MW verwarming
 • Warm water (110 graden Celsius)
 • 2x 300kw turbines (elektro)
 • besparing van 85% op CO2 uitstoot per huishouden

Rookgasreiniging

Optimaal rendement zit hem in de staart van het bio-energie concept. Om het milieu niet of zo min mogelijk te belasten worden rookgassen gezuiverd. Bij Warmtenet Ede is er voor beide installaties gekozen voor een rookgasreinigingssysteem door middel van elektrostatische filters. Deze voldoen aan de strengste milieu- & emissie-eisen. Zeker in de woonwijk een prettig gevoel.

Het resultaat

Een bio-energie oplossing die:

 • gefaseerd uitgevoerd kan worden
 • met elkaar in verbinding staat en waarbij de verschillende locaties elkaar kunnen versterken en opvangen
 • in staat is te fungeren als intelligent netwerk met slimme meters
 • die de overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt door extra grote opslagcapaciteit
 • CO2 reductie stimuleert, een besparing van 85% op CO2 uitstoot per huishouden
 • restwarmte als extra capaciteit afzet op het Groene warmtenet
 • 20.000 huishoudens en bedrijven kan voorzien van duurzame warmte (2020)
 • een zwembad in Ede verwarmt
 • bijdraagt aan de ambitie om de duurzaamste gemeente van Nederland te worden

De toekomst

De eerste twee fases en installaties van het ‘Smart Grid’ staan nu en dragen bij aan de ambitie om als Gemeente Ede de meest duurzame gemeente te worden van Nederland. Het vuur zal echter nog verder aangewakkerd worden. De volgende fase uit het grid zal in 2018 ontwikkeld worden. Deze fase mag het team KARA Energysystems ook voor haar rekening nemen. Wij kijken ernaar uit om hiermee wederom een bijdrage te leveren aan een duurzamer Ede.

Meer weten over biomassa verbranding?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden van biomassa verbranding voor uw organisatie.