Murray Timber Group

Kosten besparen rondom de core business

Murray Timber Group | KARA Energy Systems

Opdrachtgever
Murray Timber Group

Branche
Houtzagerij

Land
Ierland

De klantbehoefte

Onafhankelijk van fossiele brandstoffen

Murray Timber Group wil aantrekkelijk zijn voor de gehele keten. Van boseigenaren tot consumenten. De ambitie? Kwaliteitsproducten van hout leveren tegen aantrekkelijke prijzen en daarmee voldoen aan klantwensen. Hiervoor worden state-of-the-art droogkamers van BES Bollmann (een partnerbedrijf van KARA Energy Systems) gebruikt. Om deze droogkamers optimaal te benutten wilde Murray het afvalhout uit het eigen proces gebruiken om de kamers te verwarmen en hun hout te drogen. Hierdoor is Murray onafhankelijk van fossiele brandstoffen en kan het kosten besparen rondom de core business.

“Onze state-of-the-art droogkamers worden vanaf nu verwarmd met een bio-energie installatie van KARA. Zo gaan duurzaam, onafhankelijkheid en kosten besparen rondom de core business hand in hand.”

De oplossing voor Murray

Gewenste biomassa

Een zagerij van deze omvang heeft diverse soorten afval in hun eigen processen dat als brandstof voor de verbranding in de bio-energie installatie gebruikt kan worden. Van schors tot chips. En van zaagmeel tot houtkrullen. Een ding hebben ze gemeen, het is extreem vochtige biomassa. In het geval van Murray tot 58%.

 Biomassa aanvoer

De biomassa die tijdens het productieproces gegenereerd wordt, wordt door middel van een shovel getransporteerd en opgeslagen in een tussenbunker. Vanuit deze bunker gaat de biomassa automatisch naar de vuurhaard. Uniek is wel dat tijdens dit automatische transport de biomassa eerst over een star screen wordt geleid en via een bucket elevator naar de walking floor en vuurhaard gaat.

Door een star screen te plaatsen worden de te grote stukken afvalhout gescheiden van de overige biomassa. Stukken hout groter dan 30 centimeter kunnen niet in deze bio-energie oplossing en worden na filtering geshredded om vervolgens alsnog als biomassa ingezet te worden.

Biomassa verbranding

De verbranding van deze extreem natte biomassa (tot 58%) gebeurd door middel van een hydraulisch schuin rooster met lange verblijftijd voor volledige verbranding. Deze is zeer geschikt voor natte biomassa met een hoog schraap-, as- en zandpercentage zoals bij Murray het geval is. Door deze oplossing kan tevens een zo laag mogelijke uitstoot en hoog mogelijk rendement gegarandeerd worden.

Biomassa output

De output van de bio-energie oplossing bij Murray Timber Group is:

  • 8MW installatie
  • warm water (110 graden Celsius)
  • 8.000 vollast uren per jaar voor het verwarmen van de 12 droogkamers op de plant

Rookgasreiniging

Om de rookgassen af te voeren en een zo laag mogelijke uitstoot te garanderen is er gekozen voor een multi-cycloon filter voor rookgasreiniging. Zo voldoen we ook in Ierland aan de strengste milieunormen.

Het resultaat

Een bio-energie oplossing die:

  • helpt om de afvalstromen te beheren en deze om te zetten naar kostenbesparingen rondom de core business
  • optimaal geïntegreerd is in het productieproces en zinvol bijdraagt aan de core business
  • extreem vochtige biomassa kan verbranden
  • 110 graden Celsius warm water genereert om de 12 droogkamers op de plant te verwarmen
  • slechts 1 tot 2 gecontroleerde stops per jaar heeft
  • Murray helpt om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Qua beschikbaarheid en energiekosten
  • bijdraagt aan de MVO-ambitie van Murray Timber Group

Meer weten over biomassa verbranding?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden van biomassa verbranding voor uw organisatie.